• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Reggio Emilia

Reggio Emilia nedir?

Reggio Emilia, erken çocukluk eğitimi ve küçük çocuklar için ilham verici programlara olan bağlılığı nedeniyle dünya çapında ilgi gören bir İtalya şehridir.

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

 Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur. Bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğin; resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir.

Seed A Seed, belirli bir müfredat yerine öğrencilerin ilgi alanlarına göre etkinlikler ve dersler planlar.

Seed A Seed hazırlamış olduğu programa göre öğretmenler, çocukların sorularını ve fikirlerini çok iyi dinler ve sınıflarını, malzemeleri ve materyalleri keşfederken, yaratırken ve bunlara erişirken öğrencilerin etkileşimini bilinçli olarak teşvik edecek şekilde tasarlar.
Seed A Seed Reggio Emilia Yaklaşımıyla Tipik Bir Anaokulundan Nasıl Farklıdır?

Öğrencilerin günlerini eğlenceli aktivitelerle dolu bulabilecekleri tipik bir anaokulundan farklı olarak, Reggio’dan ilham alan bir program, çocukları merak etme, keşfetme, araştırma ve yaratma konusunda yönlendirir.

Öğrenciler doğal meraklarıyla güçlenir ve önce araştırmacı olmayı merak ederler. Gelişmekte olan müfredatı anlayan bir öğretmenin becerileriyle desteklenen bilim adamlarıdır.

Örneğin, dört yaşındaki bir çocuğa doğru kalem tutuşunu öğretirken, doğru kavrama becerisine sahip olmanın bir parçası da kalemi doğru şekilde tutacak el becerisine ve ince motor becerilerine sahip olmaktır.

Bunu binlerce farklı şekilde yapabilirsiniz. Bunun bir yolu, bir çocuğa defalarca kalem tutmasıdır. Bu monotondur ve bazen acı verir ve çocuğun kalem tutmaya aşık olmasına yol açmaz.

Oysa çocuklarla onları soru sormaya teşvik edecek ve ince motor becerilerini geliştirmek için her türlü etkinliği denemeye teşvik edecek şekilde çalışırsanız, diğer sınıflardaki çocuklarla aynı becerileri kazanacaklardır.

Aradaki fark, soru sorma, veri toplama ve cevaplar oluşturma ve ilgi alanlarında uzman olma becerilerine de güvenecek olmalarıdır